dramat

„Dramat – jeden z trzech rodzajów literackich  (obok liryki i epiki). Jako utwór literacki dramat charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest tworzony w celu realizacji scenicznej.” Więcej w Wikipedii (http://pl.wikipedia.org/wiki/Dramat).

szekspir

Sztuka sceniczna przetrwała epokę kina, telewizji i internetu. Została dokonana jedynie selekcja wśród odbiorców.