myśliMyśli

Zadajemy sobie mnóstwo pytań. Dzisiaj trudno jest wymyślić pytanie, którego nikt nie zadał. Niestety, ale najczęściej nie znamy na nie odpowiedzi.

Cogito ergo sum (łac. „myślę, więc jestem”). Kartezjusz

Moim ulubionym filozofem jest Sokrates, a w szczególności jego metoda dochodzenia do prawdy – majeutyka.

Raczej trudno o myśli, które samoistnie powstały tylko w jednej głowie. Wtedy mielibyśmy do czynienia z objawieniem (wg wierzących), z olśnieniem (np. buddyści) lub też skokiem ewolucyjnym (materialiści). Siebie ograniczam jedynie do kogoś kto odkrywa sprzeczności i poszukuje logicznej spójności poglądów.