filo2Filozofia

„Ten, kto wie i wie o tym, że wie, jest mądry – szanuj go.
Ten, kto nie wie i wie o tym, że nie wie, jest niedouczony – należy go nauczyć.
Ten, kto nie wie i nie wie o tym, że nie wie – jest głupcem zasługującym na potępienie„.
Autor: nieznany

„Głupcy są genialni w niedorzecznościach. Żaden mędrzec nie przewidzi swym rozumem, co ich głupota wymyśli”.
Autor: Jacek Fedorowicz

Filozofia – określenie to pochodzi prawdopodobnie od matematyka i filozofa Pitagorasa żyjącego w VI wieku p.n.e. Pierwotnie oznaczało poszukiwanie, umiłowanie mądrości.
Obecnie terminu filozofia używa się w różnych znaczeniach.
Trudno o definicję, bo zakres rozważań filozoficznych i ich metoda ulegały historycznym zmianom a rozumienie filozofii jest uzależnione od przyjętej tradycji filozoficznej. W uproszczeniu można powiedzieć, że filozofia zajmuje się ogólnymi, podstawowymi zagadkami świata: naturą istnienia i rzeczywistości, poznawalnością prawdy czy tym, jakie działanie jest pożądane.
Dzieli się ją na: ontologię (teoria bytu), epistemologię (teoria poznania) i aksjologię (teoria wartości).

szkola_atenskaByły czasy, w których człowiek mógł posiąść całą wiedzę znaną człowiekowi. Wraz z epoką renesansu odeszły one w sferę nostalgicznych wspomnień.

Początki kultury zachodniej zrodziły się w epoce starożytnej Grecji. Filozofia była nazwą nauki, która swoim zakresem obejmowała całą znaną widzę, a ludzi z nią obeznanych nazywano filozofami. Wraz ze wzrostem wiedzy zaczęły wyłaniać się z niej, a później rozwijać jako nauki niezależne: medycyna, geometria, architektura, botanika

Stwierdzenie „nie filozofuj” oznacza mniej więcej tyle co „nie mądrz się”. Jeśli w twoim środowisku słyszysz to nader często,  tzn. że jest to środowisko mocno „niedowartościowane” intelektualnie – broniące swej niewiedzy lub, ujmując to inaczej, broniące stanu swej wiedzy, która jest dogmatem.  Każda zmiana mogłaby zachwiać podstawy sensu istnienia i zmienić oceny dotychczasowych osiągnięć. Powiedz weteranowi wojny, że jego patriotyzm to zwykły egoizm broniący interesu własnego narodu, i że jego bohaterskie czyny to pospolite zbrodnie niezgodne z jego wiarą. Jak zareaguje ?

Zanim zaczniemy tworzyć własną filozofię należy zapoznać się z poglądami innych filozofów. Poznanie, choć w części, historii filozofii uzmysławia nam co nurtowało poprzednie pokolenia, jak ich teorie minęły się z prawdą, a które przetrwały próbę czasu. Czy da się wybrać i sklecić w spójną całość poglądy różnych myślicieli ? Co będzie podstawą Twoich poglądów: religia, szczęście, nadzieja, a może egoizm ?