pytania

Sztuka stawiania pytań jest, poza niektórymi środowiskami (policja, sądy, prokuratura, dziennikarze) jest w naszej kulturze mocno zaniedbana. Posłużę się przykładem lekarza, który zadaje pacjentowi pytanie: „co pana do mnie sprowadza?” Jeśli kontrakt NFZ z ośrodkiem zdrowia określa czas wizyty na 20 minut to po odjęciu obowiązkowych czynności biurokratycznych czas badania pacjenta skrócony jest o czas prowadzonego wywiadu. „Puste” pytania (czytaj: źle postawione) mogą spowodować finalnie błędną diagnozę, w konsekwencji złe przepisanie leków, a w konsekwencji nawet kalectwo i śmierć. Śmieszne? To przeczytajcie zapisy rozmów procesowych lekarzy tłumaczących swoje błędne decyzje. W ich opinii winny jest pacjent, który źle odpowiedział na postawione pytanie! Nie wiem jakie powinno być pierwsze pytanie, ale Naczelna Izba Lekarska mogłaby takie podstawowe pytania ustalić.

Wyrazy pytające (zaimki pytające) w języku polskim:
– kto, co
– dlaczego
– po co
– który
– dokąd
– gdzie
– kiedy
– jak
– ile

Szczególnie chcę zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy pytaniami: „po co” i „dlaczego”. „Po co” określa skutek, a „dlaczego” przyczynę jakiegoś zachowania. Przykład: „mężczyzna wyrwał staruszce torebkę”. Odpowiedzi na zadane pytania. Dlaczego? Bo jest na głodzie alkoholowym. Po co? Bo liczy na to, że znajduje się w niej gotówka za którą kupi butelkę wódki.