biologia

biologiaBiologia jest w nas. Biologia nas otacza. Biologia to rośliny,  zwierzęta, ludzie i jeszcze dużo więcej.

Na początek wierszyk

Było sobie KRÓLESTWO zwierząt. Pewnego dnia pojawił się w nim niebezpieczny TYP. Przestraszone zwierzęta zebrały się w GROMADY, a w nich ustawiły się w RZĘDY. Odnalazły tam swoje RODZINY, a każda z nich dostała pewien RODZAJ broni. Każda broń była niestety innego GATUNKU. I odtąd walczą o przetrwanie.

Jak zacząć?

Zacznij nazywać to co cię otacza. Widzisz drzewo – powiedz: modrzew (z czasem to będzie: modrzew europejski odmiana polska). Widzisz bociana – powiedz: bocian biały. Na początku będziesz miał same wątpliwości typu: sosna czy świerk, buk czy grab, ale z czasem poznasz wszystko co cię otacza. Zdziwisz się, kiedy zauważysz, że większość, do której należałeś, patrzy i nie widzi.

Biologia to nie tylko zwierzęta i rośliny. Również my – ludzie jesteśmy jej częścią. Znajdziesz wiele odpowiedzi tłumaczących twoje zachowania znajdując je również w świecie zwierząt.