organizacja serwisu internetowego

gazetka

1. Cel serwisu np. „gazetka internetowa”

Określić należy rodzaj gazetki (dzienna, tygodnik, kwartalnik, miesięcznik, periodyk). Ma to wpływ na wybór szablonu oraz ewentualne koszty.

2. Koszty

 • Darmowy – wolny, „mało stabilny” (możliwe są wyłączenia). Instaluje się na darmowym hostingu przy użyciu darmowych szablonów.
 • 150 zł / 1 rok – szybki i stabilny, brak własnej nazwy serwisu (domeny). Instalowany na płatnym serwerze przy użyciu darmowych szablonów..
 • 250 zł / 1 rok – szybki, stabilny, ma własną nazwę serwisu (domenę np. www.prawyrycerz.pl), używa darmowych szablonów.
 • 500 zł / 1 rok – szybki, stabilny, serwis ma własną nazwę (domenę), używa płatnego szablonu (z opieką techniczną)
 • 1000 zł / 1 rok – szybki, stabilny, serwis ma własną nazwę (domenę), używa płatnego szablonu i płatnych wtyczek, ma opiekę techniczną
 • powyżej 2000 zł / 1 rok – szybki, stabilny, serwis ma własną nazwę (domenę), używa dedykowanego (dostosowanego do potrzeb i wymagań serwisu) płatnego szablonu i płatnych wtyczek, ma opiekę techniczną

3. Role

 • Redaktor naczelny – określa „kto jest kim” i jakie ma uprawnienia, może zatwierdzać i odrzucać wszystkie artykuły, określa działy na jakie podzielony jest serwis, decyduje o możliwości wstawiania komentarzy (każdy czy tylko zalogowani, wymaga zatwierdzenia czy nie)
 • Redaktor działu – pisze i zatwierdza artykuły swojego działu, decyduje o możliwości zostawiania komentarzy
 • Redaktor (autor) – pisze artykuły
 • Administrator serwisu – „opieka techniczna” nad serwisem (bezpieczeństwo, nadawanie uprawnień, kopie bezpieczeństwa, szkolenie użytkowników)
 • Grafik – zarządza biblioteką mediów (zdjęcia, obrazki filmy)

4. Funkcjonowanie serwisu

 • Zespół redakcyjny określa dopuszczalne koszty roczne.
 • Redaktor naczelny, grafik, administrator serwisu i inni (powołani przez redaktora naczelnego) dokonują wyboru szablonu, hostingu (miejsca, w którym serwis zostanie zainstalowany).
 • Administrator serwis i grafik przygotowują serwis do eksploatacji oraz określają zasady jego użytkowania.
 • Szkolenie redakcji: jak wprowadzać i publikować artykuły, zasady wklejania grafiki (zdjęć) …
 • Redaktor pisze artykuł: ręcznie, w edytorze tekstu lub bezpośrednio w serwisie. Określa ponadto działy, w których artykuł powinien się ukazać. Grafik dołącza zdjęcia lub jeśli były dołączone dokonuje ich technicznej korekty. Redaktor działu zatwierdza lub odrzuca artykuł do poprawki. Zatwierdzony artykuł ukazuje się na stronie serwisu.