Na zdjęciach przedstawione są najbardziej znane budowle sakralne świata. Należy wskazać właściwą nazwę budowli  spośród  czterech proponowanych.

architektura sakralna - łatwy

Wybierz jedną poprawną odpowiedź. Czas na odpowiedzi jest nieograniczony.