Wybierz spośród czterech nazwisk autora obrazu.

malarstwo - barok - łatwy

malarstwo –  poziom łatwy

Wybierz jedną poprawną odpowiedź. Czas na odpowiedzi jest nieograniczony.