walenie

walenie (wieloryby, delfiny, morświny) – poziom łatwy

Wybierz jedną poprawną odpowiedź. Czas na odpowiedzi jest nieograniczony. Ilość pytań: 10.