insrumenty muzyczne

instrumenty muzyczne – poziom łatwy

Wybierz jedną poprawną odpowiedź. Czas na odpowiedzi jest nieograniczony. Obrazek należy przeciągnąć na właściwe pole w kolumnie po prawej stronie obrazka (w trakcie przeciągania pole zmieni kolor na żółty).