loga aut

lancialoga marek samochodowych –  poziom łatwy

Z kilkudziesięciu pytań zostanie losowo wybranych dziesięć. Można rywalizować, kto odgadnie więcej marek. Przegrany musi zjeść jabłko.
Wybierz jedną poprawną odpowiedź. Czas na odpowiedzi jest nieograniczony.