Konwencje brydżowe, od których zaczynają adepci tej „sztuki”.

konwencje brydżoweLicytacyjna konwencja brydżowa jest to umowa między partnerami polegająca na przypisaniu określonym odzywkom sztucznego znaczenia (odbiegające od naturalnego). Wszelkie tego typu ustalenia muszą być zrozumiałe również dla przeciwników! Powszechnie uznane i stosowane konwencje mają swoje nazwy, których należy używać np. „pytamy o asy skróconym blackwoodem a otwarce 2 karo to Wilkosz”.

Nie jest możliwe stosowanie wszystkich konwencji w jednym systemie! Jedne wzajemnie się uzupełniają, a inne wzajemnie się wykluczają!

W chwili zasiadania do gry należy ustalić z partnerem i przeciwnikami w jakim systemie będzie odbywała się licytacja (np. język naturalny) oraz jakich dodatkowo używacie konwencji (Uwaga: niektóre konwencje są już częścią wielu systemów). Jeśli w trakcie gry są wątpliwości to przeciwnik ma prawo spytać o znaczenie odzywki (nie tego, który dał odzywkę, ale jego partnera).

Poniżej przedstawiam jedynie uproszczone stosowanie konwencji, czyli dla „początkujących na początek”.

Po otwarciu partnera 1BA lub 2BA

Teksas

Konwencja polega na tym, iż odpowiadający, posiadający starszy kolor 6+ kartowy i siłę wystarczającą do wygrania końcówki, zgłasza na wysokości 4 kolor o szczebel niższy od posiadanego koloru. Otwierający ma obowiązek automatycznej, o szczebel wyższej licytacji. Teksas sprawia, że rozgrywającym jest partner, który  ma lepsze (silniejsze) karty.
Przykłady:
1BA – 4 karo              lub          1BA – 4kier
4kier                                          4pik

Jacoby

(w Polsce określa się je również jako Teksas)
Konwencja polega na tym, iż odpowiadający, posiadający starszy kolor 5+ kartowy i siłę 7-11PC, zgłasza na tej samej wysokości co partner kolor o szczebel niższy od posiadanego koloru. Jacoby sprawia, że rozgrywającym jest partner, który  ma lepsze (silniejsze) karty.
Przykłady:
1BA – 2karo      lub       1BA – 2kier     lub     1BA – 2karo       lub    2BA – 2kier
2kier                            2pik                         2kier                          3pik


Stayman

Po otwarciu 1BA partner mający 4 karty w starszym kolorze pyta (i informuje) o starszą czwórkę poprzez zgłoszenie 2trefl.
Przykład:
1BA – 2trefl
istnieją tylko trzy odpowiedzi:
2karo – brak starszych czwórek
2kier – czwórka kierów, możliwa czwórka pików
2pik – czwórka pików, bez czwórki kierów


Pytania o asy i króle

Gerber

Odzywka z przeskokiem 4♣ w większości sekwencji licytacyjnych jest pytaniem o ilość asów w ręce partnera, obecnie większość par używa tej odzywki tylko po naturalnej odzywce bez atu (w innych sekwencjach 4♣ ma zazwyczaj inne znaczenie, np. cue bid lub Splinter).
Odpowiedzi po Gerberze proste:
4karo pokazuje zero asów, 4kier to jeden as, 4pik to 2 asy.
Przykład licytacji:                1kier – 2kier
(„ile masz asów?”)             4trefl – 4pik  („mam 2 asy”)
(„to gramy szlemika kier”) 6kier
Część z par używa „skróconego” Gerbera (podobnie jak Blackwooda):
4karo to 0 lub 3 asy
4kier to 1 lub 4 asy
4pik to 2 asy i zero króli
4BA to 2 asy i jeden król, itd.


 Blackwood

Odzywka 4BA oznacza pytanie o liczbę posiadanych asów. W pierwszej wersji tej konwencji odpowiedzi oznaczają:

 • 5trefl pokazuje 0 „asów”,
 • 5karo pokazuje 1  „as”,
 • 5kier pokazuje 2 „asy” bez króla atu,
 • 5pik pokazuje 2 „asy” oraz król atu.

 Cue-bid

Po ustaleniu koloru (nie gramy BA) i mając aspiracje gry w strefie szlemowej, wskazujemy zatrzymanie pierwszej klasy (as lub renons) lub drugiej klasy (król lub singiel) w licytowanym kolo­rze.

Przykład:

1kier – 1pik

3pik – 4trefl (cue-bid treflowy)


 Słabe otwarcia

Słabe otwarcia blokują przeciwników oraz dają możliwość „zrobienia” dobrego kontraktu przy małej ilości punktów.

Wilkosz

Według tej konwencji otwarcie 2 wskazuje skład dwukolorowy 5+/5+ z przynajmniej jedną piątką starszą i siłą podlimitowego otwarcia (7-11 PC). Dalsza licytacja jest następująca:

 • pas – długie kara, słaba ręka (brak 2 kierów i 3 pików)
 • 2 – 2+ kiery, słabe (ręka nie zawiera po minimum 3 karty w pozostałych kolorach)
  • 2 – piki i młodszy
  • 2BA – nadwyżka na 6+ pikach
  • 3/ – nadwyżka z licytowaną szóstką
 • 2 – 3+ piki, słabe
  • 2BA – nadwyżka na pikach i treflach
  • 3/ – kiery i licytowany młodszy
  • 3 – nadwyżka na pikach i kierach
  • 3 – nadwyżka na pikach i karach
 • 2BA – forsujące do końcówki pytanie o skład
  • 3 – piątka treflowa i starsza
   • 3 – pytanie o kolor starszy
   • 3/flisz
  • 3 – piątka kar i kierów
  • 3 – piątka kierów i pików
  • 3 – piątka pików i kar
 • 3 – słaba ręka z 6+ trefli (brak 2 kierów i 3 pików)
 • 3 – inwit do koncówki z fitami w kolorach starszych
 • 3 – blok z fitami w kolorach starszych
 • 3 – blok z fitami w pikach i obu kolorach młodszych – krótkość kier
 • 3BA – pełny siedmiokartowy kolor młodszy i trzymanie w drugim z pozostałych młodszych – brak fitu w kolorach starszych. Patrz też: Gambling.
 • 4 – żądanie zalicytowania najbliższego koloru starszego teksasem
 • 4 – żądanie zalicytowania najbliższego koloru starszego
 • 4/ – do pasa

Po wejściu I broniącego kontrą:

 • pas – fit karowy; możliwość gry 2 w przypadku, gdy otwierający ma kara
 • rekontra – SOS – zobowiązanie do zgłoszenia koloru starszego
 • 2/ 3 – naturalne; kolor 6+
 • 2BA i wyższe – jak bez kontry

Po wejściu I broniącego kolorem na wysokości dwóch:

 • pas – z longerem w kolorze wejścia, lub z siłą nie gwarantującą końcówki
 • kontra – do koloru
 • 2BA – pytanie o kolory
 • inne – fit w kolorze zalicytowanym; otwierający pasuje jeśli odpowiadający trafił lub licytuje swój najbliższy kolor

Po wejściu I broniącego kolorem na wysokości trzech:

 • kontra – karna
 • 3BA – sign-off
 • nowy kolor, najwyższy, poza kolorem przeciwnika – forcing na kolorze 6+
 • nowy kolor, niższy, poza kolorem przeciwnika – fit w kolorze zalicytowanym; otwierający pasuje jeśli odpowiadający trafił lub licytuje swój najbliższy kolor (jedynie 3 jest naturalne)

Po wejściu I broniącego 2BA:

 • kontra – karna
 • 3// – fit w kolorze zalicytowanym; otwierający pasuje jeśli odpowiadający trafił lub licytuje swój najbliższy kolor
 • 4 – wybierz starszy

Istnieje również możliwość użycia konwencji Lebensohl po tym otwarciu, aczkolwiek nie stosuje jej zbyt dużo par.


Istnieje również odwrotny Wilkosz, gdzie po 2BA otwierający sprzedaje krótkości. I tak:

2 – Wilkosz
3 – krótkość
3 – krótkość
2BA – forsuje do końcówki
3 – relay
4 – finalizacja

Przynajmniej wist jest do silnej ręki.


 Słabe 2BA

Otwarcie 2BA, według tej konwencji, wskazuje dwie piątki młodsze i siłę 6-11 PC. Jest uzupełnieniem konwencji Wilkosza i słabych dwóch w kolor. Po tym otwarciu odpowiedzi są następujące:

 • 3/ – negatywny wybór koloru, odzywki zamykające
 • 3 – pytanie o układ
  • 3 – renons kier
  • 3BA – 5521
  • 4 – 6+ trefli
  • 4 – 6+ kar
  • 4 – renons pik

 Słabe 2 kier / pik

Otwarcie z sześcioma kartami w kolorze otwarcia i 6-11 PC. Partner pyta o singla (2pik) , a ty mu go wskazujesz lub pokazuje własny kolor pięciokartowy i pyta o twoją kartę (2BA (piki), 3trefl,3karo), a ty odpowiadasz.

Jest to wariant grany w Polsce.

Przykład dla otwarcia 2kier

Partner                  –                     TY

2pik – pytanie o singla (NIE forsuje do końcówki)
– 2BA – singiel (bądź renons) pik
– 3trefl – krótkość trefl
– 3karo – krótkość karo
– 3kier – brak singla lub renonsu
2BA – wskazanie koloru pikowego 5+pik i pytanie o układ
– 3trefl – krótkość trefl, bez trzech pików
– 3karo – krótkość karo, bez trzech pików
– 3kier – 6+ kierów, bez trzech pików i singla (renonsu)
– 3pik – 3pik6kier2karo2trefl
– 4trefl – krótkość trefl, trzy piki
– 4karo – krótkość karo, trzy piki

Analogicznie po otwarciu 2pik

Kontry

Kontra wywoławcza

Kontrę wywoławczą stosujemy z siłą 13-16 PC oraz powinniśmy posiadać przynajmniej po trzy karty w każdym z pozostałych kolorów. Nie dajemy kontry z długością kart w kolorze przeciwnika.

Przykład:
Przeciwnik – TY (znaczenie)
1trefl – kontra (też chciałeś otworzyć 1 trefl),
1 karo – kontra (masz punkty na otwarcie oraz minimum po trzy karty w innych kolorach niż karo)
1 kier – kontra (masz punkty na otwarcie oraz minimum po trzy karty w innych kolorach niż kier)
1 pik – kontra (masz punkty na otwarcie oraz minimum po trzy karty w innych kolorach niż pik)

Link do strony z listą konwencji i nie tylko: http://www.beskid.net/~wladek/brd/alfabet.html