podstawowy słownik golfa

 

schemat-pola-golfowego

 

Albatros
Wynik 3 poniżej par na dołku.

 

Bunkier
„Bunkier” jest przeszkodą składającą się z przygotowanego obszaru, często wgłębienia, z którego ziemia lub trawa zostały usunięte i zastąpione piaskiem lub podobnym materiałem. Obszar pokryty trawą, graniczący z bunkrem lub lezący wewnątrz bunkra, nie wchodzi w jego skład. Granica bunkra rozciąga się pionowo w dół, nie w górę. Piłka znajduje się w bunkrze, gdy cała w nim leży lub jakaś jej część dotyka go.

Backswing
Zamach kijem.

Back-spin
Wsteczna rotacja, powoduje że piłka spadając miękko ląduje na greenie.

Birdie
Wyniki 1 poniżej par na dołku.

Bite
Piłka po wylądowaniu na grenie szybko staje.

Blade
Tradycyjny styl cienko-profilowego wykonania główki kija, często używany w kijach używanych przez dobrych graczy.

Bogey
Wynik 1 powyżej par na dołku.

C

Caddie
„Caddie” to osoba, która nosi kije gracza lub zajmuje się nimi podczas gry oraz w inny sposób pomaga graczowi zgodnie z regułami. Gdy jeden caddie zatrudniony jest przez więcej niż jednego gracza uważa się, że jest caddie’m tego gracza, którego piłka jest w danej chwili rozgrywana, a sprzęt przez niego niesiony uważa się za sprzęt tego gracza. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy caddie działa na bezpośrednie polecenie innego gracza, w którym to wypadku uważany jest za caddiego tamtego gracza.

Chorągiewka
„Chorągiewka” jest przenośnym, prostym znacznikiem – zakończonym proporczykiem lub w inny sposób – umieszczonym w środku dołka w celu oznaczenia jego pozycji. Przekrój chorągiewki jest okrągły.

Czynniki zewnętrzne
„Czynnikami zewnętrznymi” są wszelkie czynniki nie będące częścią meczu lub w stroke play nie będące częścią strony gracza, czyli np. sędzia , zapisujący obserwator i forcaddie. Ani wiatr, ani woda nie są czynnikami zewnętrznymi.

Chip / chipping
Lekkie uderzanie piłki z obrzeża greenu.

Chwyt Bardona
Sposób trzymania kija.

D

Dołek
„Dołek” ma średnicą 108 mm i głębokość co najmniej 100 mm. Jeśli dołek posiada wkład, jego górna krawędź musi znajdować się co najmniej 25 mm poniżej powierzchni greenu, chyba że charakterystyka gleby na to nie pozwala; zewnętrzna średnica nie może przekraczać 108 mm.

Driver
Najdłuższe drewno o najmniejszym nachyleniu kąta główki kija, używane przy uderzeniach z obszaru tee.

Divot
Kawałek darni wyrwany uderzeniem kija.

E

Eagle
Wynik 2 poniżej par na dołku.

F

Forecaddie
„Forecaddie” jest osobą zatrudnioną przez Komitet w celu pokazywania graczom pozycji ich piłek podczas gry. Jest on czynnikiem zewnętrznym.

Fairway
Tok krótko ściętej trawy pomiędzy obszarem tee a greenem.

FORE!
Okrzyk ostrzegawczy.

Fried egg
Określenie piłki zakopanej w bunkrze.

Follow through
Faza swingu zaraz po uderzeniu piłki.

Flight
Osoby grające razem.

G

Gracz
„Graczem” jest uczestnik rozgrywek w systemie stroke play. „Współgracz” jest osoba grająca w grupie z graczem. Osoby te nie są dla siebie partnerami.
W rozgrywkach stroke play foursomes lub four-ball, gdy dopuszcza tego format gry, słowo „gracz” lub „współgracz” również oznacza partnera.

Green
„Greenem” zwany jest cały teren obecnie rozgrywanego dołka, specjalnie przygotowany do puttingu lub określony jako taki przez Komitet. Piłka znajduje się na greenie, gdy jakaś jej część go dotyka.

Granica pola
Zewnętrzna granica pola golfowego.

Grip
Uchwyt, sposób trzymania kija (również często rączka kija).

H

Handicap
System wyrównawczy. Przyznawany jest na podstawie różnicy pomiędzy wynikiem brutto gracza a par pola.

Hook
Piłka skręcająca z zewnętrznej strony linii celowania od wewnątrz

Heel
To część główki kija, która umiejscowiona jest bliżej hosela.

Hole-in-one
Wbicie piłki do dołka za pierwszym uderzeniem.

Hosel
To część kija, w której główka łączy się z trzonkiem.

I

Insert
Plastikowa część w główce kija.

K

Komitet
„Komitet” jest organizacją odpowiedzialna za rozgrywki lub jeżeli sprawa nie dotyczy rozgrywek, odpowiedzialną za pole golfowe.

L

Linia gry
„Linia gry” jest kierunkiem, w którym gracz ma zamiar uderzyć piłkę, wraz z odpowiednią odległością z każdej strony obranej linii. Linia gry rozciąga się w górę od powierzchni gruntu, lecz nie rozciąga się poza dołek.

Linia puttingu
„Linią puttingu” jest linia, którą obierze gracz na uderzenie swojej piłki na greenie. Linia puttingu rozciąga się na odpowiednią odległość z każdej strony zamierzonej linii gry. Linia puttingu nie rozciąga się poza dołek.

Lip
Krawędź dołka bądź bunkra.

Links
Pole golfowe położone na wydmach nad morzem.

Lie
Pozycja piłki na trawie.

Loft
Liczony w stopniach kąt odchylenia główki kija, decydujący o tym, jak daleko poleci piłka.

Lay up
Bezpieczne zagranie piłki.

M

Marker
Gracz zapisujący wynik partnera podczas zawodów oraz znacznik do określenia pozycji piłki na grenie.

Match play
Obliczanie wyników gry na podstawie liczby przegranych i wygranych dołków.

Medal play
Obliczanie wyników gry na podstawie łącznej liczby oddanych uderzeń.

N

Najbliższy punkt zastosowania ulgi
„Najbliższym punktem zastosowania ulgi” jest zalecany punkt, w którym należy bez kary skorzystać z ulgi od zakłócenia spowodowanego utrudnieniem nieruchomym, nienormalnymi warunkami ziemnymi lub niewłaściwym greenem.
Jest to punkt na polu golfowym najbliższy miejscu, gdzie leży piłka, jednak nie leżący bliżej dołka, w którym po położeniu piłki nie będą występować żadne zakłócenia. Gracz powinien określić swój najbliższy punkt zastosowania ulgi, symulując przyjęcie zaadresowanej pozycji i zamach, używając w tym celu kija, którym zamierza zagrać uderzenie.

Nienormalne warunki ziemne
„Nienormalne warunki ziemne” to każda przypadkowa woda, teren w naprawie, nora, kopiec lub korytarz zrobiony przez zwierzę ryjące, gada lub ptaka.

Niewłaściwa piłka
„Niewłaściwą piłką” jest każda piłka poza: piłką w grze, piłką tymczasową, drugą piłką graną w stroke play.
Piłka w grze oznacza również piłkę podmienioną za piłkę w grze, bez względu na to, czy taka zamiana jest dozwolona.

Niewłaściwy green
„Niewłaściwym greenem” jest każdy green inny niż ten. Którego dołek jest właśnie rogrywany. Dopuki nie zostanie to inaczej określone przez Komitet, termin ten obejmuje tez treningowy „putting green” lub „pitching green” znajdujący się na polu.

Net score
Wynik odjęciu handicapu.

Nineteenth Hole
Bar w budynku klubowym.

O

Obserwator
„Obserwatorem” jest osoba wyznaczona przez Komitet do pomagania sędziemu przy określaniu faktów oraz informowania go o łamaniu reguł. Obserwator nie może przytrzymywać chorągiewki, stać przy dołku lub wskazywać jego lokalizacji, podnosić piłki lub oznaczać jej pozycji.

Obszar tee
„Obszarem tee” jest początek każdego granego dołka. Jest to prostokątny teren o długości dwóch kijów golfowych, którego przód i boki ograniczone są zewnętrznymi granicami znaczników tee. Piłka znajduje się poza obszarem tee, gdy je cały obwód znajduje się poza jego granicami.

Out of bounds
Obszar poza granicą pola.

Overclubbing
Zbyt dalekie uderzenie, podyktowane złym wyborem kija.

Obszar tee
Początek każdego dołka.

P

Partner
„Partnerem” jest osoba grająca po tej samej stronie co gracz. W meczach threesome, foursome, best-ball lub four-ball, gdy dopuszcza tego format gry, określenie „gracz” oznacza również jego partnera lub partnerów.

Piłka uważana za przesuniętą
„Patrz przesunąć” lub „przesunięta”.

Piłka w dołku
Patrz „w dołku”.

Piłka w grze
Piłka jest „w grze”, kiedy gracz wykona uderzenie z obszaru tee . Pozostaje ona w grze, dopóki nie znajdzie się w dołku, chyba że zostanie zgubiona, uderzona poza granice pola lub podniesiona czy tez zastąpiona inną piłką bez względu na to, czy taka zamiana jest dozwolona czy nie; piłka podmieniona za piłkę w grze staje się piłką w grze.

Piłka zgubiona
Patrz „zgubiona piłka”.

Pole golfowe
„Polem golfowym” jest cały teren, na którym dozwolona jest gra w golfa.

Porada
„Poradą” jest każda pomoc lub sugestia, która może wpłynąć na wybór sposobu gry przez gracza, na wybór kija lub metody wykonania uderzenia.
Informacje dotyczące reguł lub sprawy ogólnie znane, jak np. pozycja przeszkód lub chorągiewki na greenie, nie są poradami.

Poza granicami pola/ Out of Bounds
„Poza granicami pola” to teren rozciągający poza granice pola lub każda inna część pola oznaczona tak przez Komitet.
Gdy granice pola oznaczone są przez kołki, płot czy jako leżące poza kołkami czy płotem, linia granic pola określona jest jako linia łącząca najbliższe, wewnętrzne krawędzie kołków lub palików płotu (nie wliczając ukośnych wsporników), przechodząca na poziomie gruntu.
Przedmioty wyznaczające teren poza granicami pola takie, jak ściany, siatki, kołki lub płoty, nie są utrudnieniami i nie wolno ich przemieszczać.
Gracz może stać poza granicami pola, gdy całym swym obwodem leży poza nimi.

Przesunąć lub przesunięta
Piłkę uznaje się za „przesuniętą”, jeżeli opuści ona swoja oryginalną pozycję i spocznie w innym miejscu.

Przeszkody
„Przeszkodą” jest każdy bunkier lub przeszkoda wodna.

Przeszkoda ruchoma
„Przeszkodą ruchomą” są naturalne rzeczy takie, jak kamienie, liście, patyki, gałęzie i im podobne, odchody, dżdżownice i owady oraz struktury przez nie stworzone, pod warunkiem że nie są one przytwierdzone do nawierzchni, żywe, mocno osadzone lub przylegające do piłki.
Piasek i luźna gleba są przeszkodami ruchomymi jedynie w obrębie greenu, lecz nie poza nim.
Śnieg i naturalny lód, oprócz szronu, mogą być traktowane jako przypadkowa woda lub przeszkoda ruchoma, zgodnie z wyborem gracza.
Sztuczny lód jest utrudnieniem.
Rosa i szron nie są przeszkodą ruchomą.

Przeszkoda wodna
„Przeszkodą wodną” jest każde morze, jezioro staw, rzeka, rów, powierzchniowy dren lub inny otwarty ciek wodny (z woda lub bez).
Wszelki teren lub woda w obrębie przeszkody wodnej są częściami tej przeszkody. Granica przeszkody wodnej rozciąga się pionowo w górę i w dół. Kołki i linie określające granicę przeszkody wodnej leżą w tej przeszkodzie. Piłka znajduje się w przeszkodzie wodnej gdy cała w niej leży lub jakaś jej część dotyka przeszkody wodnej.
Przeszkody wodne (poza bocznymi przeszkodami wodnymi) winny być oznaczone żółtymi kołkami lub liniami.
Komitet może ustawić regułę lokalną zabraniającą gry z obszaru zagrożonego ekologicznie, oznaczonego jako przeszkoda wodna.

Przypadkowa woda
„Przypadkowa woda” to każde tymczasowe zgromadzenie wody na polu golfowym, poza przeszkodą wodną, widoczne przed lub po tym, jak gracz ustawi się do uderzenia. Śnieg i naturalny lód, oprócz szronu, mogą być uważane za przypadkową wodę lub przeszkodę ruchomą, według uznania gracza. Sztuczny lód jest utrudnieniem. Rosa i szron nie są przypadkową wodą. Piłka znajduje się w przypadkowej wodzie, jeżeli cała leży w niej lub jakaś ej część dotyka tej wody.

Przywilej
Strona, która pierwsza uderza z obszaru tee ma „przywilej”.

Par (Profeessional Average Result)
Norma uderzeń , wynik jaki powinno się uzyskać na danym dołku.
Pitch, pitching- wysoko lecący, miękko lądujący strzał z odległości 80 m do greenu.

Putt / putting
Uderzenie piłki przy pomocy Pottera.

Putter
Kij służący do uderzania piłki na greenie.

Penalty score
Uderzenie karne, doliczane w wyniku naruszenia przepisów przez gracza.

PGA (Professional Golfers’ Association)
Związek Golfa Zawodowego w USA.

Pitchfork
Przyrząd służący do wyrównywania uszkodzonej darni na grenie.

Preffered lie
Przepis, który pozwala zmienić położenie piłki na fairway bez obciążania zawodnika karnym uderzeniem.

Provisional ball
Uderzenie, które następuje po tym, jak piłka zaginęła, jeśli nie mamy pewności, czy na pewno jej nie znajdziemy.

Pull
Piłka, która po uderzeniu leci w prostej linii na lewo od celu.

Push
Piłka, która po uderzeniu leci w prostej linii na prawo od celu.

R

Regulaminowa runda
Regulaminowa runda” polega na rozgrywaniu dołków w ich odpowiedniej kolejności, chyba że Komitet zadecyduje inaczej. Liczba dołków w regulaminowej rundzie wynosi 18, chyba że Komitet zadecyduje o mniejszej liczbie.

Reguła lub reguły
Określenie reguła obejmuje : reguły gry w golfa, wszystkie reguły ustanowione przez Komitet, charakterystyki kijów i piłki

Rub of the green
„Rub of the green” następuje, gdy piłka w ruchu zostanie przypadkowo odbita lub zatrzymana przez czynnik zewnętrzny.

Rough
Tereny z wyższą trawą na obrzeżach fairway’ów i green’ów.

Royal and Ancient Golfa Club (R&A)
Instytucja zarządzająca i regulująca przepisy golfa amatorskiego. Jej siedziba znajduje się w St. Andrews w Szkocji.

S

Sędzia
„Sędzią” jest osoba powołana przez Komitet, towarzysząca graczom w celu podejmowania decyzji, stwierdzania faktów i stosowania reguł. Sędzia winien reagować na wszelkie zaobserwowane lub zameldowane wykroczenia przeciw regułom. Sędzia nie może przytrzymywać chorągiewki, stać przy dołku lub wskazywać jego lokalizacji, podnosić piłki lub zaznaczać jej położenia.

Sprzęt
„Sprzętem” są wszystkie rzeczy używane, założone lub noszone przez gracza lub dla niego, oprócz piłki na obecnie granym dołku oraz małych przedmiotów jak moneta lub tee, używanych do oznaczania pozycji piłki lub miejsca, w którym piłka zostanie upuszczona. Sprzętem jest również normalny lub zmechanizowany wózek golfowy (meleks). Jeżeli używany on jest przez dwóch lub więcej graczy, wówczas wraz z całym przewożonym sprzętem uważany jest za sprzęt gracza, którego piłka jest w danej chwili grana. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jeden z graczy znajdujących się w wózku przesunie go podczas wykonywania uderzenia przez innego gracza. W takim wypadku wózek i znajdujący się na nim sprzęt uważany jest za sprzęt gracza przesuwającego wózek.
Piłka używana na obecnie granym dołku jest sprzętem, gdy zostanie podniesiona i nie jest chwilowo w grze.

Strony i mecze
Strona: jeden, dwóch lub więcej graczy, którzy są partnerami.
Mecze:
Pojedynczy: mecz, w którym jeden gracz gra przeciw drugiemu graczowi.
Threesome: mecz, w którym jeden gracz gra przeciw dwóm graczom każda ze stron gra po jednej piłce.
Foursome: mecz, w którym dwóch graczy gra przeciw dwóm, i każda ze stron gra po jednej piłce.
Three-ball: gra w systemie match play, w której trzech graczy gra przeciwko sobie nawzajem, każdy z nich swoją piłką. Każdy z graczy gra dwa osobne mecze.
Best- ball: mecz, w którym jeden gracz przeciwko najlepszemu wynikowi dwóch lub trzech graczy.
Four-ball: mecz, w którym lepszy wynik dwóch graczy gra przeciwko lepszemu wynikowi dwóch pozostałych graczy w grupie.

Sand Wedge
Kij o dużym nachyleniu główki kija służący do uderzania z piasku.

Scratch
Zdobycie par na 18 dołków; równoważne z HCP 0.

Shank
Technicznie najgorsze, najbardziej nieudane uderzenie w golfie.

Slice
Piłka skręcająca z wewnętrznej strony linii celowania na zewnątrz.

Stableford
System liczenia punktów.

Short game
Część rozgrywki golfowej, która ma miejsce wokół lub na greenie.

Sole
Podstawa główki kija.

Square
Wynik remisowy w grze typu „match play”.

Sky shot
Wysoko uderzona piłka.

Stroke index
Oznaczenie trudności poszczególnych dołków dla wskazania kolejności otrzymywania punktów handicapowych.

Stroke play
Gra na liczbę uderzeń.

Standard Scratch Score (SSS)
Wartość określająca par na całym polu na podstawie długości i trudności poszczególnych dołków.

T

Teren w naprawie
„Terenem w naprawie” jest każda część pola golfowego oznaczona jako taka przez Komitet lub przez jego uprawnionego przedstawiciela. Za teren w naprawie uznaje się drewno lub inny materiał zebrany i przygotowany do wywózki lub doły wykopane przez greenkeepera, nawet gdy nie są oznaczone jako teren w naprawie. Trawa, krzew, drzewo lub inna roślina zakorzeniona w obrębie terenu w naprawie jest częścią tego terenu. Granica terenu w naprawie rozciąga się pionowo w dół, lecz nie w górę. Kołki i linie oznaczające taki teren znajdują się w jego obrębie. Kołki oznaczające taki teren s a utrudnieniami. Piłka leży w terenie w naprawie, gdy znajduje się w nim cała lub jakaś jej część dotyka terenu w naprawie.
Ścięta trawa lub inny materiał pozostawiony na polu golfowym, który nie został złożony do wywózki, nie jest terenem w naprawie, chyba że został jako taki oznaczony.
Komitet może ustanowić regułę lokalną zabraniającą gry z terenu w naprawie lub ekologicznie zagrożonego miejsca, które zostało oznaczone jako teren w naprawie.

Teren zielony
„Terenem zielonym” jest cały obszar pola golfowego poza obszarem tee i greenem rozgrywanego dołka oraz wszystkimi przeszkodami na polu golfowym.

Tymczasowa piłka
„Tymczasową piłką” jest piłka grana za piłkę, która mogła zostać zgubiona poza przeszkodą wodną lub może znajdować się poza granicami pola.

Tee
1. pełna nazwa (teeing Grodnu)- fragment pola golfowego, z którego wykonuje się pierwsze. Tee najczęściej ma kształt prostokąta o szerokości równej dwóch kijów golfowych. 2. drewniany kołek, który po wepchnięciu w ziemię, służy jako postawka do wybijania piłki.

Top
Uderzenie w górną część piłki, które powoduje jej toczenie.

Toe
Najdalej wysunięta w stosunku do „hosela” część główki kija.

Timing
Optymalne zagranie wszystkich czynników ruchu uderzeniowego.

U

Uderzenie
„Uderzeniem” jest postępowy ruch kija wykonany z zamiarem trafienia w piłkę i jej przesunięcia. Jeżeli gracz świadomie zatrzyma ruch uderzeniowy przed kontaktem z piłką, uważa się, że uderzenie nie zostało wykonane.

Uderzenie karne
„Uderzeniem karnym” jest uderzenie dodane do wyniku gracza, lub jego strony według odpowiednich reguł. W meczach threesome lub foursome uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry.

Ustawienie
„Ustawienie” się do uderzenia polega na ustawieniu stóp w pozycji gotowości do wykonania uderzenia.

Utrudnienia
„Utrudnieniem” jest każda sztuczna rzecz łącznie z sztucznymi nawierzchniami i poboczami dróg i ścieżek oraz sztuczny lód, oprócz:
a. elementów określających granice pola, np. : mury, płoty kołki i barierki,
b. dowolnych części nieruchomego, sztucznego obiektu znajdującego się poza granicami pola,
c. każdego obiektu określonego przez Komitet jako integralna część pola golfowego.
Utrudnienie jest utrudnieniem ruchomym, jeśli może być przesunięte bez zbytniego wysiłku, bez nadmiernego opóźnienia gry i bez powodowania szkód. W innym przypadku jest to utrudnienie nieruchome.
Komitet może stworzyć regułę lokalną, określającą przeszkodę ruchomą jako przeszkodę nieruchomą.

Underclub
Zbyt krótkie uderzenie, spowodowane złym wyborem kija.

Unplayable lie
Kiedy piłka znajduje się w tak złym położeniu, że uderzenie nie jest możliwe i trzeba ją przesunąć, zapisując jednocześnie punkt karny, aby kontynuować grę.

W

W dołku
Piłka znajduje się „w dołku”, gdy spocznie w obrębie średnicy dołka i znajdzie się całkowicie poniżej jego górnej krawędzi.

Współgracz
Patrz „gracz”.

Wynik brutto
Suma wyników zdobytych na 18 dołkach.

Wynik netto
Suma wyników z 18 dołków, po odjęciu handicapu.

Waggle
Początkowy ruch kija, tuż przed wykonaniem swingu.

Y

Yips
Nerwowe uderzenie piłki Putterem.

Z

Zapisujący
„Zapisującym” jest osoba wyznaczona przez Komitet do notowania wyniku gracz podczas stroke play. Osobą tą może być współgracz. Osoba taka nie jest sędzią.

Zgubiona piłka
Piłka jest „zgubiona”, jeżeli:
a. nie została znaleziona lub rozpoznana przez pracza jako jego w ciągu pięciu minut od momentu, gdy strona gracza lub jego/ich caddies rozpoczęli jej poszukiwanie,
b. gracz umieścił inną piłkę w grze według odpowiednich reguł, nawet jeśli nie szukał oryginalnej piłki,
c. gracz zagrał uderzenie piłką tymczasową z miejsca, w którym mogła znajdować się oryginalna piłka, lub z miejsca położonego bliżej dołka, powodując, że piłka tymczasowa stała się piłka w grze.
Czas poświęcony uderzeniu niewłaściwej piłki nie jest liczony na poczet pięciominutowego okresu dozwolonego na poszukiwani piłki.

Zwierze ryjące
„Zwierzęciem ryjącym” jest zwierze robiące norę w celu zamieszkania lub schronienia, takie jak królik , kret czy jaszczurka.
Nora zrobiona przez zwierzę nieryjące, np. przez psa, nie zalicza się do nienormalnych warunków ziemnych, chyba że została ona oznaczona jako teren w naprawie.

Zamach (backswing)
Początek ruchu uderzeniowego.

Liczba uderzeń
Zaliczenie dołka jednym uderzeniem ang. – hole in one
Zaliczenie dołka w liczbie uderzeń o pięć mniejszej niż przewidywana – ostrich
Zaliczenie dołka w liczbie uderzeń o cztery mniejszej niż przewidywana – condor
Zaliczenie dołka w liczbie uderzeń o trzy mniejszej niż przewidywana – albatross lub double eagle
Zaliczenie dołka w liczbie uderzeń o dwa mniejszej niż przewidywana – eagle
Zaliczenie dołka w liczbie uderzeń o jeden mniejszej niż przewidywana – birdie
Zaliczenie dołka w liczbie uderzeń zgodnej z przewidywaną par
Zaliczenie dołka w liczbie uderzeń o jeden większej niż przewidywana – bogey
Zaliczenie dołka w liczbie uderzeń o dwa większej niż przewidywana – double bogey
(…) o trzy, o cztery większej itd. – triple, quadruple (… etc.) bogey

Dołek pola golfowego (Hole) składa się z czterech głónych stałych elementów będących przedmiotem „projektu pola golfowego”. Elementy te to Tee – miejsca wybicia piłki, Fairway – miejsce lądowania i dalszej gry, Green – miejsca wbicia piłki do dołka (putting), oraz Rough i Semirough – „nieużytków”, czyli terenu nie służącego bezpośrednio do gry. Każdy dołek posiada przeszkody (Hazards) dla gracza w postaci Bunkers – bunkrów z piaskiem, albo/i przeszkód wodnych w postaci jeziorek, oczek wodnych, rowów, cieków itp. powodujące, że nieuważne /nieszczęśliwe wbicie piłki w przeszkodę, utrudnia osiągnięcie zadanego wyniku (ilości uderzeń którą gracz powinien „przeprowadzić” piłkę z Tee do Green), czyli par.

Tee – jest to teren, z którego rozpoczyna się grę na każdym dołku. W zależności od długości, dołek może posiadać od jednego do nawet 5-6 obszarów tee, zapewniających różną długość i stopień trudności gry. Nawierzchnia tee powinna być idealnie płaska i o nachyleniu w granicach 1% umożliwiając powierzchniowy drenaż. Tee jest w całości zmeliorowany i nawadniany. Trawa na tee przycinana jest na długość 7-15 mm.
Fairway – jest to teren gry, pas szerokości zwykle 36-50 m, obsiany odpowiednią mieszanką traw, koszony na wysokość od 10-20 mm. Jest to główny tor gry każdego dołka. Fairway jest w całości nawadniany i meliorowany.
Green – jest to obszar docelowy gry, na którym wycięty jest otwór (również nazywający się dołkiem – hole) o średnicy 10,8 cm, w kierunku którego odbywa się gra na każdym dołku. Plac przeznaczony do puttingu każdego green nazywa się putting green (nie mylić z ćwiczebnym putting green). Budowa warstwy nośnej  putting green metodą rekomendowaną przez USGA (United States Golf Association) i odpowiedni dobór mieszanki traw, umożliwia utrzymanie murawy przyciętej na wysokość nawet 3 mm. Greeny są w pełni nawadniane, a ich melioracja umożliwia grę nawet w 15 minut po największym oberwaniu chmury. Powierzchnia putting greenów powinna być idealnie gładka i łagodnie wymodelowana w celu utrudnienia i urozmaicenia gry.
Rough i Semirough – to tak zwane „nieużytki” poza fairwayami, greenami i tees. Semirough to kilkumetrowy pas na obrzeżu fairway, przycinany na wysokość 4-8 cm. Rough zwykle to istniejąca, naturalna roślinność pozostawiona w stanie dzikim, lub przycinana 1-2 razy do roku, głównie w celach przeciwpożarowych.
Bunkers – potocznie bunkry, należące do przeszkód na polu golfowym, czyli zagłębienia w terenie wypełnione piaskiem. W celu zapewnienia gry w każdych warunkach, są one również odpowiednio meliorowane i drenowane. Znajdują się one na fairway i na green approach (podejściach / okolicach green).
Na polu golfowym istnieje również część tzw. treningowa. Składa się ona z Driving Range (bez odpowiednika w jęz. polskim), czyli pola/obszaru do ćwiczenia uderzeń kijem golfowym długości 300-350 m, oraz części szkoleniowej w postaci Putting Green i Chipping Green. Ćwiczebny Putting Green (nazwa pochodzi od „putt” – tzw. puttingu, czyli uderzeń kończących, po których piłkę się toczy po green-ie w kierunku dołka) jest niczym innym jak dodatkowym dużym green, zwykle wybudowanym koło domu klubowego/restauracji a służącym do trenowania, nauki, czy rozrywki. Chipping Green (Pitching Green) to również osobny green – z wybudowanymi wokół bunkrami treningowymi. Służy do nauki i ćwiczeń wybijania piłki z bunkrów piaskowych na powierzchnię green-u, tzw. „pitch” i pozostałych części tzw. gry krótkiej, czyli chippingu i gry z piasku.